Gladmelding til alle hytteeiere fra Enova

Gladmelding til alle norges hytteeiere. Fra 5. juni av kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. Samtidig utvides listen over tiltak som støttes til også å inkludere akkumulatortanker som gjør det mulig å lagre energi. Målet med begge endringene er å begrense effektutfordringer i strømnettet.

16 tiltak
Solcellervarmestyringssystemoppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de 16 energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak.

– Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Når de kommer på hytta fredag ettermiddag, skal den varmes opp, kanskje setter de også på induksjonskomfyren for å lage seg middag, og el-bilen på lading. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, får vi strømbrudd, sier Gunnel Fottland som er utviklingssjef for energforsyning og sluttbruk i Enova.

Les mer om aktuelle energitiltak for fritidsboliger på enova.no

Montering av akkumulatortank i varmeanlegg

gir inntil kr 5.000,- i støtte fra Enova

Hvorfor installere en akkumulatortank?
En akkumulatortank kan lagre varmt vann over lengre tid uten særlig varmetap. Når en varmekilde, f.eks. varmepumpe eller biokjel, produserer mer energi en anlegget bruker på en gang kan overskuddsenergien lagres i vannet i akkumulatortanken. Tanken kan da bidra til jevnere effektbelastning. Strømprisen vil trolig i nær fremtid påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang, da kan dette være et tiltak som reduserer strømutgiftene. 

Akkumulatortank passer for deg som har:

  • fornybar varmekilde og vannbåren varme
  • el-kjel til vannbåren oppvarming og ønsker å oppnå effektutjevning og reduksjon av effekttopper
  • vannbåren varme med varmestyring
  • svært høy spisslastbelastning på varmtvann (f.eks. når mange dusjer i samme periode)
  • liten varmepumpe, eller biokjel, som ikke kan dekke «toppene» i varmebehovet

Nå kan du også få støtte til vannbåren varme i nybygg og i din fritidsbolig.

.

Enova dobler støtten til oljefyrkutt

Enova øker støtten til erstating av oljefyr og oljekamin fra og med 16. oktober 2017.

I 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje. Enova vil bidra til at eierne av oljefyrene kutter klimagassutslippene sine allerede nå, og skrur opp støtten til de som er tidlig ute. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte.

Gradvis nedtrapping av støtten
Støttebeløpene halveres i 2019 og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020

Oljefri 2020 - et faktum!

Regjeringen har i dag (15.06.2017) kunngjort at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene

Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast).

«De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, flis- og pelletskjeler», sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. «Når oljefyren nå skal skiftes ut, er det viktig at det er fornybare løsninger som tas i bruk. Regjeringen legger til rette for nettopp dette ved at privatpersoner får støtte fra Enova til fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger» fortsetter han.

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming som trer i kraft 01.01.2020

 «Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg», uttaler daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Hva innebærer det å gå fra oljefyr til varmepumpe?

Se videoen for å se hvordan det kan gjøres å bytte fra en oljefyr til en væske/vann-varmepumpe.

Hvor er din nærmeste forhandler?
Finn en forhandler