Enova kutter støtten tidligere enn forventet.

Enova varsler halverte støttesatser fra 01.06. i år, for væske/vann-, luft/vann- og avtrekksluftvarmepumper.

Gladmelding til alle hytteeiere fra Enova

Gladmelding til alle norges hytteeiere. Fra 5. juni av kan også eiere av fritidsboliger benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. Samtidig utvides listen over tiltak som støttes til også å inkludere akkumulatortanker som gjør det mulig å lagre energi. Målet med begge endringene er å begrense effektutfordringer i strømnettet.

16 tiltak
Solcellervarmestyringssystemoppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de 16 energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak.

– Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Når de kommer på hytta fredag ettermiddag, skal den varmes opp, kanskje setter de også på induksjonskomfyren for å lage seg middag, og el-bilen på lading. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, får vi strømbrudd, sier Gunnel Fottland som er utviklingssjef for energforsyning og sluttbruk i Enova.

Les mer om aktuelle energitiltak for fritidsboliger på enova.no

Montering av akkumulatortank i varmeanlegg

gir inntil kr 5.000,- i støtte fra Enova

Hvorfor installere en akkumulatortank?
En akkumulatortank kan lagre varmt vann over lengre tid uten særlig varmetap. Når en varmekilde, f.eks. varmepumpe eller biokjel, produserer mer energi en anlegget bruker på en gang kan overskuddsenergien lagres i vannet i akkumulatortanken. Tanken kan da bidra til jevnere effektbelastning. Strømprisen vil trolig i nær fremtid påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang, da kan dette være et tiltak som reduserer strømutgiftene. 

Akkumulatortank passer for deg som har:

  • fornybar varmekilde og vannbåren varme
  • el-kjel til vannbåren oppvarming og ønsker å oppnå effektutjevning og reduksjon av effekttopper
  • vannbåren varme med varmestyring
  • svært høy spisslastbelastning på varmtvann (f.eks. når mange dusjer i samme periode)
  • liten varmepumpe, eller biokjel, som ikke kan dekke «toppene» i varmebehovet

Nå kan du også få støtte til vannbåren varme i nybygg og i din fritidsbolig.

.

Hva innebærer det å gå fra oljefyr til varmepumpe?

Se videoen for å se hvordan det kan gjøres å bytte fra en oljefyr til en væske/vann-varmepumpe.

Hvor er din nærmeste forhandler?
Finn en forhandler