Oljefri 2020 - et faktum!

Regjeringen har i dag (15.06.2017) kunngjort at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten er å redusere klimagassutslippene

Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast).

«De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, flis- og pelletskjeler», sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. «Når oljefyren nå skal skiftes ut, er det viktig at det er fornybare løsninger som tas i bruk. Regjeringen legger til rette for nettopp dette ved at privatpersoner får støtte fra Enova til fjerning av oljetanker og til investering og installasjon av fornybare oppvarmingsløsninger» fortsetter han.

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming som trer i kraft 01.01.2020

 «Trolig er Norge det første landet i verden som innfører et slikt forbud, og dette kan vi skryte av når store deler av Europa bruker fossil energi til å varme opp bygg», uttaler daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

Oljefri 2020

Vedtak om forbud mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming fra 2020, er forventet å komme før høsten 2017. Vi ser at trykket på våre varmepumpe-løsninger allerede har begynt å øke og oppfordrer derfor alle som vil vite mer eller få besøk av en spesialist gå inn på linken «Finn en forhandler». Her kan du bestille en gratis befaring av en av våre anbefalte forhandlere.
Jo tidligere du tar skrittet, jo mer sparer du!

Hva innebærer det å gå fra oljefyr til varmepumpe?

Se videoen for å se hvordan det kan gjøres å bytte fra en oljefyr til en væske/vann-varmepumpe.

Hvor er din nærmeste forhandler?
Finn en forhandler