Personopplysninger

Robert Bosch AS avd. Termoteknikk, 1405 Langhus er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som du legger igjen hos oss, så som navn, adresse, mobil- og telefonnummer samt e-post adresse. Vi kommer til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere dine forespørsler, for markedsføringsformål gjennom blant annet e-post samt for å kunne utvikle våre produkter og tjenester. Opplysninger som legges igjen via www.bosch-climate.no vil ikke bli solgt videre eller gjort tilgjengelig for tredjepart utenfor Bosch Konsernet uten ditt skriftlige samtykke.

Som et ledd i vår markedsføring analyserer vi opplysninger rundt din aktivitet på www.bosch-climate.no og på sosiale nettverk (for informasjon om de cookies vi benytter av oss av, se nedenfor). Vår markedsføring kan derfor i mange tilfeller utformes slik at den passer for nettopp deg. Vi kan komme til å spare dine personopplysninger i opptil 3 – tre år etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt for markedsføringsformål i henhold til overstående. Vi ser deg som kunde under den tid som du abonnerer på nyhetsbrev, bruker noen av våre tjenester på www.bosch-climate.no eller våre mobiltelefonapper. Vi anser deg til og med som kunde under den tid som din garantitid løper på de produkt(er) fra oss du har kjøpt.

Gjennom kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment, registrering av garanti hos oss, bestilling av abonnement og/eller nedlastning av våre mobiltelefonapplikasjoner samtykker du til behandling av dine personopplysninger som nevnt ovenfor, Vi ønsker å benytte dine personopplysninger til å gi deg informasjon om våre produkter og tjenester samt å spørre deg om din mening der dette er aktuelt. Selvsagt er din deltakelse i slike kampanjer frivillig. Dersom du ikke lenger ønsker å opprettholde ditt samtykke, kan du informere oss om dette når som helst, slik at vi kan stanse behandlingen av dine personopplysninger gjennom å skriftlig gi oss beskjed om dette via en av adressene angitt nedenfor.

Det er frivillig å legge igjen personopplysninger. Om du ikke vil at dine personopplysninger skal brukes til overnevnte formål ber vi deg enten om å sende en e-post til tt@no.bosch.com eller skrive til Robert Bosch AS avd. Termoteknikk, postboks 350, 1402 Ski og gi oss beskjed om dette. Du har alltid rett etter skriftlig forespørsel til oss, på ovennevnte adresser, å få informasjon om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og hvordan disse opplysningene brukes. Du har også rett til at vi retter eller tar vekk feilaktige opplysninger om deg.

 

Med vennlig hilsen

Bosch Termoteknikk