Bosch CC160 og CM200-300

Start/Stopp
Til filmen
Rengjøring av partikkelfilter

Se hvordan du rengjør partikkelfilteret i din varmepumpe samt våre anbefalinger om når og hvor ofte dette bør gjøres.

Til filmen
Manuell drift

Hvis det skulle oppstå en feil på styreenheten på varmepumpen din, f.eks ved tordenvær, kan du sette varmepumpen i manuell drift. Her ser du hvordan.

Til filmen
Driftssymboler

Lurer du på hva alle symbolene betyr? Her får du en forklaring.

Til filmen
Rengjøring av spillvannoppsamler

Skulle det være behov for å tømme spillvannoppsamleren (avløpsvanntanken, brukt i brukermanualen), kan du se hvordan det gjøres her.

Til filmen
Tilbakestilling av overopphetingsvern

Slik tilbakestiller du din varmepumpes overopphetingsvern dersom alarmen er løst ut.

Til filmen
Lufting og trykkontroll

Se hvordan du lufter varmtvanntanken samt utfører en trykkontroll og stiller inn riktig trykk.

Til filmen
Innstillinger

Sette på ekstra varmtvann? Eller endre romtepSätta på extra varmvatten? Eller ändra rumstemperaturen? Här får du veta hur!

Til filmen