Bosch Avtrekksluft-varmepumper

Avtrekksluft-varmepumper gjenvinner varmen fra den luften som ventileres ut fra hus med mekanisk ventilasjon. Varmen kan utnyttes til varmtvann og bidra til husets oppvarming. Gir en bra driftsøkonomi i moderne velisolerte hus.

Compress 4000 EW

Den komplette oppvarmingsløsningen som leverer gjenvunnet varme fra ventilasjonssystemet til varmtvann og ny oppvarming av huset. En lavenergivifte og sirkulasjonspumper av lavenergitype gjør at all tilgjengelig varme gjenvinnes med et minimum av elektrisk forbruk.

Avtrekksmodul El 280-2

Bosch avtrekksluft-modul EL 280-2 gjenvinner energi fra avtrekksluften og overfører den til en væske/vann-varmepumpe. Samtidig som energien gjenvinnes øker EL 280-2 varmepumpens effektivitet og øker derved din besparelse ytterligere.

Modulen inneholder vifte, gjenvinningsbatteri og sirkulasjonspumpe og kan komplementeres med fjernkontroll (tilbehør).