Avtrekksluft-varmepumpe gir frisk luft døgnet rundt

Avtrekksluft-varmepumper gjenvinner varmen av den luften som ventileres ut av hus med mekanisk ventilasjon. Varmen kan utnyttes til varmtvann og bidra til husets oppvarming. Gir en bra driftsøkonomi i moderne, mindre og velisolerte hus. I hus med større varmebehov kan man kombinere et avtrekksaggregat med f.eks. en mindre bergvarmepumpe.

Bosch Compress 3000 EW

Bosch Compress 3000 EW er en helt nyutviklet avtrekksvarmepumpe med den siste teknologien og et styresystem som kontinuerlig tilpasser driften etter ønsket varme og varmtvanns behov. Den moderne konstruksjonen sammen med den rustfrie varmtvannsberederen gir god tilgang til varmtvann. En mye verdsatt avtrekksluft-varmepumpe blant de husholdninger og installatører som har testet den.

Bosch Avtrekksluft-varmepumper

Avtrekksluft-varmepumper gjenvinner varmen fra den luften som ventileres ut fra hus med mekanisk ventilasjon. Varmen kan utnyttes til varmtvann og bidra til husets oppvarming. Gir en bra driftsøkonomi i moderne velisolerte hus.

Avtrekksmodul El 280-2

Bosch avtrekksluft-modul EL 280-2 gjenvinner energi fra avtrekksluften og overfører den til en væske/vann-varmepumpe. Samtidig som energien gjenvinnes øker EL 280-2 varmepumpens effektivitet og øker derved din besparelse ytterligere.

Modulen inneholder vifte, gjenvinningsbatteri og sirkulasjonspumpe og kan komplementeres med fjernkontroll (tilbehør).