Bosch logo Bosch logo

Dimensioneringsprogram VPW2100

Vårt enkle dimensjoneringsprogram og tilbudsverktøy kjøres direkte på nettet. Det gjør at du kan nå det fra en hvilken som helst pc og kan lagre de beregninger/tilbud du lager.

Programmet bygger på klimadata forskjellige steder
i hele Norge, noe som gir bra kalkyler og
dimensjoneringer.

Fra systemet får du direkte tilbud og besparings-
kalkyler som er oversiktlige og informative.
Besparingskalkylen gir blant annet ett
diagram som tydeliggjør besparingen over
et år.